IRACDA Scholars

IRACDA Scholars

Cohort 1

Helen Vuong

Department of Integrative Biology and Physiology - 2016 IRACDA Cohort

Cohort 2

Mayra A. Carrillo

2017 IRACDA Cohort

Cohort 3

Juliet R. Girard

2017 IRACDA Cohort

Cohort 4

Jackie McCourt

Department of Integrative Biology and Physiology -2018 IRACDA Cohort

Cohort 5

Portia Mira

Department of Ecology and Evolutionary Biology -2018 IRACDA Cohort

Erica Pandolfi

Department of Molecular Cell and Developmental Biology -2018 IRACDA Cohort

Ana Garcia Vedrenne

2018 IRACDA Cohort

Cohort 6

Nan Hultgren

2019 IRACDA Cohort

JoAnn S. Roberts

2019 IRACDA Cohort

Cohort 7

Sada Boyd

2020 IRACDA Cohort

Hannah Carroll

2020 IRACDA Cohort

Leonila Lagunes

2020 IRACDA Cohort